Anlegg

 • Grøfting og planering
 • Alt av gravearbeid 
 • Muring 
 • Nydyrking 
 • Manuell hugging av trær.
 • Vedlikehold av gårds-/hytteveier og skogsbilveier
 • Transport av grus
 • Grøfting og mindre veiarbeid: oppgrusing av veier og parkeringplasser
 • Brøyting og strøing, samt oppsamling av strøsand
 • Sortering med Sorteringsverk 
 • Kantslått