Kutting av trær

Om du trenger hjelp til kutting av trær i Fosen eller Åfjord og omegn kan vi i Egil A. Stjern Maskinstasjon AS hjelpe. Med skikkelig maskineri og utstyr på plass sikrer vi effektiv kutting av trær på en trygg måte både for oss og for omgivelsene. Uansett om du ønsker å få fjernet tre, stubbe og røtter så er vi et godt valg for kutting av trær.


Vi kan forestå kutting av alle type trær

Uansett om behovet er å kutte ned unge frukttrær for å stimulere til ny vekst når vinteren går mot vår eller om det er i løpet av sommermånedene for eldre trær, så kan vi hjelpe. Vi kan også sørge for kutting av grener på trær som vokser over ledningsnett, eller kanskje bare deler av trær som stjeler utsikt eller hindrer solen fra å skinne dit man ønsker.

Uansett hvilket type tre som ønskes kuttet, så har vi utstyret og erfaringen som skal til for å sikre effektiv kutting av trær.


Vi kommer til høyt og lavt og i kriker og kroker

Fordelene ved å velge en erfaren og godt utstyrt aktør til å sørge for kutting av trær er at du sikrer at jobben utføres forsvarlig og effektivt samtidig som omgivelsene ikke tar skade. Vi kan forestå kutting av trær helt inntil gårds-, hus- eller hyttevegger uten risiko for å skade bygningsmassen, og vi kan om det er ønskelig å fjerne tre, stubbe og røtter også sikre at dette utføres forsvarlig.

Ta kontakt i dag om du ønsker hjelp til kutting av trær i Fosen og Åfjord.