Vedlikehold av vei

Egil A. Stjern Maskinstasjon AS tilbyr vedlikehold av vei for landbruk, hus- og hytteeiere i Fosen og Åfjord forøvrig. Vårt fokus ligger på vedlikehold av jord- og grusveier, da vi ikke besitter asfalteringsutstyr. Typiske veier vi vedlikeholder er gårdsveier, innkjørsler til hus og hytter samt noen skogsbilveier.

Vi besitter maskinparken for å utføre godt veivedlikehold

Med en oppgradert maskinpark som kan utføre alt fra graving til planering av vei er vi et godt valg for å sikre god adkomst til gård, hus, hytte og skog. Vi har også maskineri og tilbehør som kan kutte eller fjerne trær samt tilrettelegge for gode grøfter og oppgrusing.

Vedlikehold av vei også på vinterstid

Vi har høy kapasitet på vinterstid for å utføre brøyting og strøing for gårdseiere, hytteeiere og huseiere i hele Åfjord samt også tilgrensende områder. Uansett om det er behov for kontinuerlig brøyting for å sikre adkomst, eller om det er enkeltavtaler ved behov så kan vi trå til. Om det er ønskelig å komme til hytte hvor vei er ferdig brøytet og strøsand på plass er det bare å bestille dette i forkant.

I tillegg til vedlikehold av vei hjelper vi også landbruket i Fosen og Åfjord med alt fra ploging til høsting av åkre, og vi produserer og formidler Norges kanskje mest populære doble rundballeløfter, samt rundballespyd.

Ta kontakt om du ønsker vår hjelp til vedlikehold av vei i Fosen og Åfjord.