Steinplukking

Med kalde vintre sprenges stein opp av frost årlig, og selv om stein bidrar til mer bæresterk jord er den også til en pest og plage for utstyr tilknyttet landbruk. Vi har spesialtilpasset utstyr for steinplukking, samt lang erfaring med å plukke stein ut av åker på en effektiv og grundig måte. Steinplukking er en av flere tjenester vi tilbyr landbruket i Fosen og Åfjord.

Vi kan også kjøre vekk stein å ha utført steinplukking

En av fordelene ved å velge Egil A. Stjern Maskinstasjon AS, når det er behov for steinplukking, er at vi også kan stå for massetransport. Dette vil si at vi kan kjøre vekk stein enten til ønsket sted, eller til knuseverk slik at steinen kan gjenbrukes som grus. Vi kan dermed stå for både steinplukking og bortkjøring. Med utstyr for massetransport kan vi også om det er behov føye til jord i områder hvor steinplukkingen har gitt nedsenk i åkerlapp.

Vi kan hjelpe med alt fra klargjøring til høsting for landbruket

Steinplukking er bare en liten del av vårt tilbud for landbruket i Fosen og Åfjord. Vi har en maskinpark og utstyr som kan hjelpe med alt fra pløying til høsting. Vi kan hjelpe med drift av åkerlapper gjennom hele sesongen, og har utstyr som sikrer god og effektiv drift. Vi kan også hjelpe med graving, brøyting, vedlikehold av veier og kutting av trær, for å nevne noe.

Ta kontakt om du ønsker hjelp med steinplukking nær Fosen og Åfjorden.